Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar

PLAN CADRU
COMPETENTE CHEIE TIC SPECIFICE FIECAREI DISCIPLINE
Programe TIC 2010-2011
Ghiduri TIC

INVESTESTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului: Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/5

Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informaţii detaliate despre celălalte programe confinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro